tawasit/hot-posts

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
สรงน้ำ พระครูสุจิตรธรรโมภาส (พ่อท่านแผ้ว) และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 15 เมษายน 2562
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้า ให้ผู้แทนพระองค์ ถวายผ้าไตรพระราชทานพร้อมด้วยสังฆทาน และไทยธรรม แก่ พระครูสุจิตรธรรโมภาส
รายการพระเครื่องของ พ่อท่านแผ้ว ทนฺตจิตฺโต ปลุกเสก ในวันเสาร์ ที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( เสาร์ ๕ ค่ำ เดือน ๓ )