รายการพระเครื่องของ พ่อท่านแผ้ว ทนฺตจิตฺโต ปลุกเสก ในวันเสาร์ ที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( เสาร์ ๕ ค่ำ เดือน ๓ )