ภาพถ่ายขาวดำหลัง ยันต์5 พ่อท่านแผ้ว วัดเทวสิทธิ์

ภาพถ่ายขาวดำหลัง ยันต์5 พ่อท่านแผ้ว วัดเทวสิทธิ์

พระพุทธเจ้า5พระองค์ ประกอบไปด้วย นะ โม พุท ธา ยะ
จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัส 5 พระองค์ คือ...
องค์ที่ 1 พระกุกกุสันโธ ...นะ
องค์ที่ 2 พระโกนาคมน์ ...โม
องค์ที่ 3 พระกัสสปะ ...พุท
องค์ที่ 4 พระสมณโคดม ...ธา
องค์ที่ 5 พระศรีอาริยเมตไตย...ยะ

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น