ภาพถ่ายสีหลัง ยันต์5 ติดจีวร เส้นเกศา พ่อท่านแผ้ว วัดเทวสิทธิ์


ภาพถ่ายสีหลัง ยันต์5  ติดจีวร เส้นเกศา พ่อท่านแผ้ว วัดเทวสิทธิ์

พระพุทธเจ้า5พระองค์ ประกอบไปด้วย นะ โม พุท ธา ยะ 
จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัส 5 พระองค์ คือ...
องค์ที่ 1 พระกุกกุสันโธ ...นะ
องค์ที่ 2 พระโกนาคมน์ ...โม 
องค์ที่ 3 พระกัสสปะ ...พุท 
องค์ที่ 4 พระสมณโคดม ...ธา 
องค์ที่ 5 พระศรีอาริยเมตไตย...ยะ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น