ประวัติวัดเทวสิทธิ์

วัดเทวสิทธิ์ อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

ประวัติวัดเทวสิทธิ์ 

วัดเทวสิทธิ์  ตั้งอยู่เลขที่ 78 บ้านหน้าเกาะ ถนนนาบอน - นาโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 12 ไร่ อาณาเขตทิศเหนือและทิศใต้จดถนนสาธารณะสายเทวสิทธิ์ - บ้านมุด ทิศตะวัออกจดคลองสาธารณะ ทิศตะวันตกจดถนนสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 21 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฎิสงฆ์ จำนวน 6 หลัง เป็นอาคารไม้ 4 หลัง และตึก 2 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน หอระฆัง โรงครัว เรือนเก็บพัสดุ และกุฎิเจ้าอาวาส ปูชนียะวัตถุ มีพระประธาน ประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 47 นิ้ว สูง 59 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 วัดเทวสิทธิ์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ใดไม่แน่ชัด ตามคำบอกเล่าของคนแก่ในพื้นที่สมัยก่อน ว่าสร้างราวๆ ปี 2459 และ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2474 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 25 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ

รูปที่ 1 พระอธิการสาป จนฺทสุโร
รูปที่ 2 พระอธิการแมง ติสฺสวโร
รูปที่ 3 พระอธิการชื่อ ขนฺติพโล
รูปที่ 4 พระครูวินับธรแดง ปุณฺณธมฺโม
รูปที่ 5 พระจุน กตปุญโญ (ลาสิกขา)
รูปที่ 6 พระถาวร ถาวโร
รูปที่ 7 พระครูสุจิตรธรรโมภาส (พ่อท่านแผ้ว ทนฺตจิตฺโต) รูปปัจจุบัน

เสนาสนะสถานบริเวณในวัด
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น