สรงน้ำ พระครูสุจิตรธรรโมภาส (พ่อท่านแผ้ว) และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 15 เมษายน 2561
โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น