พระครูสุจิตรธรรโมภาส พ่อท่านแผ้ว
พระครูสุจิตรธรรโมภาส พ่อท่านแผ้ว ทนฺตจิตฺโต 
วัดเทวสิทธิ์ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น