เหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟ สร้างในวาระที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

เหรียญพ่อท่านแผ้วเหรียญพ่อท่านแผ้ว


..................###ศึกษาและสะสม...................
เหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟ สร้างในวาระที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 1,000 เหรียญ เหรียญในวาระนี้ เป็นแบบมีเนื้อเกินทั้งหมด
 ###ขอนำเสนอเหรียญทองแดงผิวไฟ###

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น