เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงรมมันปู สร้างเมื่อปี 2558 (พิมพ์มีเนื้อเกินในช่องแขน)

เหรียญพ่อท่านแผ้ว


..................#ศึกษาและสะสม...................
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงรมมันปู สร้างเมื่อปี 2558 มีทั้งหมด 500 เหรียญ เหรียญของท่านมีเพียงบล็อคเดียว แต่ตอนปั๊มสันนิฐานว่าน่าจะมีเศษโลหะที่ในช่องแขนด้านซ้ายของท่าน ทำให้มีทั้งแบบไม่มีเนื้อเกิน และแบบมีเนื้อเกิน ##ขอนำเสนอพิมพ์มีเนื้อเกินในช่องแขน##


โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น