เหรียญรุ่นแรก #เนื้อทองแดงชุบเงิน สร้างเมื่อปี 2558
..................#ศึกษาและสะสม...................
เหรียญรุ่นแรก #เนื้อทองแดงชุบเงิน มีทั้งหมด 7 เหรียญ (ตอกโค๊ต 4 เหรียญ ไม่ตอกโค๊ต 3 เหรียญ) สร้างเมื่อปี 2558 เหรียญของท่านมีเพียงบล็อคเดียว แต่ตอนปั๊มสันนิฐานว่าน่าจะมีเศษโลหะที่ในช่องแขนด้านซ้ายของท่าน ทำให้มีทั้งแบบไม่มีเนื้อเกิน และแบบมีเนื้อเกิน

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น