เหรียญรุ่นแรก #เนื้อทองแดงชุบทอง สร้างเมื่อปี 2558

เหรียญพ่อท่านแผ้วเหรียญพ่อท่านแผ้ว


..................#ศึกษาและสะสม...................
เหรียญรุ่นแรก #เนื้อทองแดงชุบทอง สร้างเมื่อปี 2558 มีทั้งหมด 19 เหรียญ เหรียญของท่านมีเพียงบล็อคเดียว แต่ตอนปั๊มสันนิฐานว่าน่าจะมีเศษโลหะที่ในช่องแขนด้านซ้ายของท่าน ทำให้มีทั้งแบบไม่มีเนื้อเกิน และแบบมีเนื้อเกิน

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น