สํานักงานเลขานุการสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม มีความประสงค์ถวายผ้าไตร จีวร เครื่องไทยธรรม แด่พระครูสุจิตรธรรโมภาส

สํานักงานเลขานุการสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม หม่อมราชวงศ์ อำไพพันธุ์  สุดศก จักรพันธ์ุ ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์  มีความประสงค์ถวายผ้าไตร จีวร เครื่องไทยธรรม แด่พระครูสุจิตรธรรโมภาสเจ้าอาวาสวัดเทวสิทธิ์  เจ้าคณะตําบลนาบอนกิตติมศักดิ์ และพระปลัดอรุณ สุปภาโส รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเทวสิทธิ์

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น